Sunday, April 5, 2009

the fight club

"hanggang kailan ko ba papatunayan ang sarile ko sa'yo..." - ako

handa ka na ba sa susunod na gyera?

No comments: