Sunday, January 20, 2013

tama na

tama na ang kunwari pagiging mysterious
tama na ang kunwari pagiging suplado
tama na ang mga reklamo

halina't mawala, halina't magsimula, halina't kumawala

sapakin mo na ako ngayon.  tara na.  gumising na.  bangon na

No comments: