Thursday, December 22, 2011

anak ng?!?!

Nag-alaga ka ng mga manok at mga inahen sa pag-asang mabigyan ka nila ng maraming itlog

Binigyan ng chicken feed. Kulungan at bubong na masisilungan. Tubig.

Makalipas ang isang buwan, walang itlog, anong mararamdaman mo? anong gagawin mo?

a. Gilitan sila ng buhay hanggang mamatay tapos lutuin at gawing Sinampalukang Manok
b. Gilitan sila ng buhay hanggang mamatay tapos lutuin at gawing Tinolang Manok
c. Gilitan sila ng buhay hanggang mamatay tapos lutuin at gawing Chicken Broth

(Lord, sorry na...)

No comments: