Tuesday, May 17, 2011

family computer

ang buhay hindi parang video game
walang 1up, walang hundred lives

hindi ka p'edeng bumalik sa stage 1, wala ring cheat para makarating agad kay King Kupa
walang walkthrough

bawal umulit, bawal magsave

walang pause.....

pero may select at start.


No comments: