Tuesday, December 14, 2010

insurance

pa'no kumita ng limang libo isang araw para makabuo ng isang daang libong piso sa loob ng dalawampung araw?

No comments: