Sunday, December 16, 2007

compass

walang direksyon...
walang inspirasyon...
walang motibasyon...

bute pa ang kotse me krudo...
bute pa ang kabayo nilalatigo...
bute pa ang choir me conductor...
bute pa ang basketbolista me bola...
bute pa ang tatay me anak...
bute pa ang mountain climber me bundok...

passion, passion, passion...

"would you run away with me if it's tonight... leave everything behind...cmon cmon..." - An Invitation, Urbandub

"if i lay here, if i just lay here, woul you lie with me and just forget the world..." - Chasing Cars, Snow Patrol

No comments: